Detail príspevku/publikácie

Metódy metafyziky a prírodných vied − o ich podobnostiach a odlišnostiach

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 345-355.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,415
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.01.2021 - 09:40
Počet stiahnutí PDF: 275

Abstrakt

Súčasná metametafyzika skúma základy a metódy metafyziky. Pri porovnaní metód metafyziky a prírodných vied sa ukazujú dve základné pozície. Niektorí autori majú záujem metafyziku naturalizovať. Vnímajú ju totiž ako pokračovanie prírodných vied. Na druhej strane sú autori, podľa ktorých sú metódy metafyziky špecifické. V metafyzike aj v prírodných vedách sa používajú tak apriórne, ako aj aposteriórne metódy. Používanie čisto apriórnych metód sa stretáva s problémom ich zdôvodnenia. Aposteriórne vychádzajú zo skúsenosti a zároveň môžu ukázať spoločné aj odlišné prvky s prírodnými vedami. Niektorí filozofi preto kombinujú v metafyzike apriórne a aposteriórne postupy (napr. Lowe, Tahko). Vzťah apriórnych a aposteriórnych metód je v tomto článku riešený z pozície aristotelovského esencializmu, pričom budú zdôvodnené jeho prednosti voči teórii zhlukov a teórii holých indivíduí. Naturalizovanie metafyziky môže viesť k rozpusteniu metafyziky v prírodných vedách. Preto je v článku zdôvodnená téza, že metódy metafyziky sa líšia od metód prírodných vied. Metafyzika a prírodné vedy majú síce rovnaký predmet, ktorým je vysvetlenie sveta, v metódach sa však prekrývajú iba čiastočne. Zhodujú sa v používaní modelov, idealizácie a abstrakcie, ale ich odlišnosť tkvie v používaní iného spôsobu potvrdenia.

Kľúčové slová

A posteriori, A priori, Metametaphysics, Methodology of metaphysics, Relationship between metaphysics and science

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).