Detail príspevku/publikácie

Metóda explanácie ako postupnosť inštrukcií

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 711-723.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 950
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 06.06.2020 - 01:14
Počet stiahnutí PDF: 262

Abstrakt

V článku navrhujeme postupnosť inštrukcií, ktorá zodpovedá ideálnej podobe metódy explanácie. Táto metóda nie je analytická. Jednotlivé prípady jej vykonania však môžu byť analytické bez toho, aby tým akokoľvek ovplyvnili špecifické kognitívne ciele tejto metódy (t. j. rast poznania). Metódu explanácie preto charakterizujeme ako „potenciálne analytickú“. Vychádzajúc zo Zeleňákovej kritiky číro kauzálneho poňatia explanačnej relácie, ako aj z argumentov proti Zeleňákovmu „zmiešanému poňatiu“, v článku obhajujeme také chápanie explanačnej relácie, podľa ktorého v nej vystupujú abstraktné objekty (explanans a explanandum). V klasickom prípade ide o propozície: to, čo opisuje explanans (resp. propozícia v explananse) vysvetľuje to, čo je opísané v explanande (resp. v propozícii v explanande).

Kľúčové slová

Analytic method Idealization, Explanation, Explanation relation, Understanding

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).