Detail príspevku/publikácie

Metóda ako procedúra

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 629-643.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,575
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 26.10.2020 - 20:28
Počet stiahnutí PDF: 451

Abstrakt

V predloženej stati autor navrhuje zovšeobecniť sémantický pojem procedúry na explikáciu všeobecného pojmu metódy: metóda je procedúra zložená zo subprocedúr. Výsledkom vykonania metód môže byť nielen dosiahnutie poznávacích cieľov, ale aj zhotovenie diela – časopriestorových objektov, procesov a špecifických metód, akými sú napr. plány, projekty, programy a pod. Tým sa celá problematika dostáva do oblasti praxeológie ako racionálnej teórie konania. Stimulom konania sú príkazy, ktorých priamym predmetom je konanie, nie stav vecí či transformácia stavov vecí. Autor zdôrazňuje úlohu metódy ako procedúry pri integrácii vykonania jej elementárnych realizačných krokovsubprocedúr či inštrukcií a spochybňuje explikáciu metódy len ako postupnosti krokov. Na záver ponúka vymedzenia analytických a empirických metód.

Kľúčové slová

Analytical, Directive, Empirical, Implementation, Method, Praxeology, Procedure

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).