Detail príspevku/publikácie

Methods of Conceptual Analysis

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 220-230.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,557
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.09.2020 - 21:52
Počet stiahnutí PDF: 709

Abstrakt

Článok popisuje metódy, ktoré sa zvyčajne združujú pod názvom konceptuálna analýza. Vymedzuje a porovnáva tri takéto metódy: konštruktívnu metódu, detekčnú metódu a redukčnú konceptuálnu analýzu. Pre každý z týchto druhov konceptuálnej analýzy špecifikujem problémy, ktoré motivujú ich použitie a zároveň diskutujem známe prípady ich použitia. Pri použití všeobecného modelu metódy ako usporiadanej množiny inštrukcií sa tri typy konceptuálnej analýzy líšia inštrukciami zahrnutými v ich použití.

Kľúčové slová

Conceptual analysis, Conceptual theory, Language, Method

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).