Detail príspevku/publikácie

Metaestetické riešenie sporu klasifikačného a hodnotiaceho pojmu umenia u Eddyho Zemacha

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 378-388.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,185
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.01.2021 - 22:27
Počet stiahnutí PDF: 279

Abstrakt

Diskusia o klasifikačnom a hodnotiacom pojme umenia bola a je v analytickej estetike stále vitálna. Článok stručne predstavuje túto tradíciu (rámec analytickej estetiky tvoria autori ako Moris Weitz a Frank Sibley), ktorá má korene v recepcii Wittgensteinových Filozofických skúmaní. Neskoršia reflexia prvotných tém a prístupov, nazývaná aj metaestetika, je paralelným projektom k ďalším disciplínam postanalytickej filozofie, napr. k metaetike. Text ďalej uvádza konceptualizmus Josepha Kosutha, ktorý slúži ako príklad výziev, ktorým čelila filozofia umenia v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Špecifickým cieľom štúdie je analýza istej časti diskusie o klasifikačnom a hodnotiacom pojme umenia. Za kľúčový príspevok je považovaná štúdia izraelského filozofa Eddyho Zemacha. Jeho prístup býva označovaný ako funkcionalistické riešenie problému definície umenia. Toto riešenie obsahuje nemožnosť temporálne a logicky oddeliť proces klasifikácie a hodnotenia.

Kľúčové slová

Art classification, Art evaluation, Eddy Zemach, Meta-aesthetics, Ontology of art, Sortals

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).