Detail príspevku/publikácie

Meta-reprezentace. Michel Foucault a sémantické násilí strukturalismu

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 1, s. 14-24.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,481
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.01.2021 - 09:17
Počet stiahnutí PDF: 474

Abstrakt

Článek zkoumá důvody, pro které bylo vydání knihy Slova a věci provázeno polemikou o příslušnosti Michela Foucaulta k strukturalismu. Foucaultova archeologie se liší od strukturalismu tím, že vnáší sémantické struktury do historie: zkoumá radikální přeskupení slov a věcí v dějinách, aby odhalila historické podmínky možnosti produkce dobového – dočasného, diskontinuálního, relativního ‒ vědení. Podle autorky je tato metodologie rozporuplná, protože neuvažuje o své vlastní politice významu: Foucault sice popisuje trojí epistémické generování reprezentací, avšak arbitrární reprezentační vztah slov a věcí připisuje pouze jedné epistémě, té „klasické“. Až pozdní Foucault přistupuje k reflexi etiky významu, která odhaluje produkci reprezentace v každé politice významu, i své vlastní, a která tímto způsobem tvoří meta-reprezentace.

Kľúčové slová

Jacques Derrida, Meta-Representation, Michel Foucault, Parrhesia, Poststructuralism, Representation, Rhetorics, Structuralism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).