Detail príspevku/publikácie

Merleau-Pontyho estetika

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 748-758.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,108
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 27.09.2020 - 11:50
Počet stiahnutí PDF: 358

Abstrakt

Realita sa predstavuje v „náčrtoch“ („adumbrations“). Subjekt takto nevníma v dôsledku nedokonalosti svojich schopností, ale preto, že reálne samo je nerozhodné, nie je kompletné. Bytie vecí a osôb je podstatným spôsobom mnohonásobné, roztrúsené „medzi“ tisíckami skíc. No tieto rôzne javy, ak aj netvoria dokonale určený, súdržný, uzatvorený celok, nie sú ešte preto čistým chaosom. To, čo tvorí realitu veci alebo osoby, Merleau-Ponty definuje podľa modelu melodickej témy. Ak je teda téma prítomná v maľbe, je tam aj samotná vec. Maľby sú súčasťou bytia reality samej. Realita v nich pokračuje vo svojej dobrodružnej existencii. Dielo predstavuje vec samu, ale už odlišnú, premenenú vec v podobe vznešeného, jemného, cestujúceho a spirituálneho tela.

Kľúčové slová

Adumbrations, Melodic theme, Super-presence, The imaginary, The real, Variations

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).