Detail príspevku/publikácie

Matematické objekty: nálezy, alebo vynálezy?

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 518-530.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,246
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 12.11.2019 - 15:19
Počet stiahnutí PDF: 310

Abstrakt

Otázka, či matematické objekty objavujeme, alebo či sú skôr našimi výtvormi, už dlho patrí medzi najdiskutovanejšie problémy vo filozofii matematiky. Odpovede na ňu sa pohybujú od striktne platonistických koncepcií až po radikálny konštruktivizmus, či dokonca fikcionalizmus. V tomto článku sa pokúšame túto filozofickú otázku „uzemniť“ ešte predtým, než by sme začali hľadať rôzne sofistikované, no kontroverzné riešenia. Metódy, ktoré používame, sú inšpirované postupmi pochádzajúcimi z filozofických poznámok neskoršieho Wittgensteina. Hlavným cieľom článku je zbaviť uvedenú otázku jej údajnej filozofickej hĺbky tým, že budeme venovať väčšiu pozornosť jej potenciálnemu zrozumiteľnému zmyslu.

Kľúčové slová

Antirealism, Discovery, Invention, Mathematical objects, Philosophy of mathematics, Platonism, Wittgenstein

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).