Detail príspevku/publikácie

Marx a Weber o metóde abstrakcie (I)

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 771-778.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,802
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 01.12.2021 - 04:20
Počet stiahnutí PDF: 743

Abstrakt

Článok z primárnych zdrojov rekonštruuje chápanie metódy abstrakcie, s ktorým pracovali dvaja zakladatelia moderných spoločenských vied – Karl Marx a Max Weber. Podľa obidvoch hrá táto metóda kľúčovú úlohu v spoločenskovednom poznaní. Hoci sa zhodujú v chápaní operácií, ktoré táto metóda zahŕňa, v článku ukazujem, že medzi ich koncepciami existujú významné rozdiely, pokiaľ ide o (i) kognitívne ciele pri aplikácii tejto metódy, (ii) epistemický status výsledkov jej uplatnenia, (iii) kritériá správnej aplikácie metódy a (iv) poňatie jej vzťahu k rozlíšeniu medzi prírodnými a spoločensko-humanitnými (sh-) disciplínami. Prvá časť článku sa zaoberá poňatím abstrakcie, ktoré je charakteristické pre Marxov projekt „kritiky politickej ekonómie“.

Kľúčové slová

Abstraction, Idealization, Marx, Reproduction in thought

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).