Detail príspevku/publikácie

Ľudské embryá ako indivíduá a osoby

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 538-551.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,148
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 05:33
Počet stiahnutí PDF: 659

Abstrakt

V tejto stati zastávam názor, že ľudské embryá sú indivíduá a osoby. V stati prijímam kritiku argumentu neindividuality ľudskej zygoty a vyvraciam možnosť chápania blastomér ako indivíduí. Realizmus v chápaní identity osoby je prijatý na základe argumentu zdôvodňujúceho substanciálnu formu ako princíp identity osoby.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).