Detail príspevku/publikácie

Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie: Pohľad T. Akvinského a D. Huma

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 698-710.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,287
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 20:19
Počet stiahnutí PDF: 354

Abstrakt

Príspevok sa venuje chápaniu ľudskej prirodzenosti vo filozofii T. Akvinského a D. Huma. Cieľom príspevku je identifikovať a opísať niektoré naturalistické tendencie v dielach obidvoch autorov. Naturalizmus chápeme ako pozíciu, ktorá vo výklade ľudskej prirodzenosti zdôrazňuje rolu prirodzených dispozícií, sklonov a schopností, ktoré pôsobia v ľudskej mysli a ktoré nepodliehajú kontrole rozumu. Akvinský a Hume sú interpretovaní ako filozofi ľudskej prirodzenosti. Takáto interpretácia vychádza z ich chápania roly prirodzených náklonností ľudských bytostí, ako aj z ich chápania vzťahu medzi rozumom a emóciami (vášňami) a z ich výkladu mravného konania.

Kľúčové slová

Aquinas, Emotions, Hume, Mind, Moral action, Naturalism, Reason

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).