Detail príspevku/publikácie

The Loving Creativity of Law. An Essay on Paul Ricœur’s Hermeneutical Ethics

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 204-214.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 924
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 06.07.2020 - 15:14
Počet stiahnutí PDF: 416

Abstrakt

V článku chcem ukázať, že v Ricœurovom diele zohráva idea spravodlivosti kľúčovú úlohu v sémantických posunoch týkajúcich sa teologického, politického, antropologického, etického a metafyzického diskurzu. Preto sa budem podrobnejšie venovať skúmaniu spojenia medzi spravodlivosťou a zákonom, skúmaniu spravodlivosti ako operačného pojmu, ktorý sa účinne prejavuje iba pri formulovaní zákona. Zákon zároveň chce dosiahnuť až k hraniciam politického naliehavou potrebou spravodlivosti. No jedine dialektika vzťahu medzi láskou a spravodlivosťou definitívne otvára zákon pre Druhého v záujme eschatologického úsilia o dosiahnutie mierového stavu.

Kľúčové slová

Ethics, Justice, Love, Politics, Ricœur, Theology

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).