Detail príspevku/publikácie

Logická forma definícií

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 161-174.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,492
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 18.10.2021 - 04:50
Počet stiahnutí PDF: 423

Abstrakt

Definície sa spravidla stotožňujú s vetami formy „X =df Y“. V tejto forme nie sú isté aspekty jasne špecifikované. Konkrétne, nie je celkom jasné, čo vyjadruje symbol „=df“. Táto stať je pokusom o odpoveď na otázku: Vzťah akého druhu možno reprezentovať symbolom „=df“? V stati sa ukazuje, že pre každú vetu formy „X =df Y“ existuje zodpovedajúca veta, v ktorej symbol „=df“ možno nahradiť symbolom „=“ za predpokladu, že Y z pôvodnej definície sa doplní určitými informáciami. K tomuto návrhu vedie určitá klasifikácia definícií (pozri Zouhar 2014), ktorej zhrnutie možno nájsť aj v tejto stati.

Kľúčové slová

Descriptive definition, Identity, Logical form, Prescriptive definition, The=df symbol

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).