Detail príspevku/publikácie

Linguistic Elements as Generated and Reflected in Modern Fragmented World

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 678-686.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,363
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 10:17
Počet stiahnutí PDF: 288

Abstrakt

Článok, vychádzajúci zo skúmania vzniku nových jazykových prvkov, je venovaný otázke, ako možno sledovať ich rolu pri kombinácii metodológií v sociálnych a spoločenských vedách. Odpoveď na túto otázku umožňuje na jednej strane určiť a nanovo uchopiť súčasné sociálne procesy, ktoré sú v dôsledku fragmentárnosti a nehomogénnosti sociálnych útvarov čoraz dynamickejšie. Na strane druhej otvára cestu skúmaniu jazyka a jeho heuristickej schopnosti prenášať pojmy z jednej teoretickej oblasti do druhej, ako aj skúmaniu interdisciplinarity poznania získaného v rôznych oblastiach s rôznymi predmetmi výskumu. To vedie k novým vývinovým trendom jazykových foriem i disciplín, ovplyvňovaných kreatívnou prítomnosťou týchto nových vývinových trendov.

Kľúčové slová

Dynamic of social processes, Heuristic potential of language, Linguistic elements, Social sciences and humanities

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).