Detail príspevku/publikácie

L’individu et la famille

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,445
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 31.05.2020 - 20:01

Abstrakt

Otázka vztahu jednotlivce k rodině je probírána nejprve především z hlediska formace dítěte v raném období dětství, kdy dítě je zprvu zcela závislé na péči matky nebo osoby, která ji nahrazuje, a někdy mezi třetím a pátým rokem prožívá pak takzvaný oidipský komplex jako soubor prožitků zprostředkujících překonání duálního vztahu k matce dík osobě otce. Je zmíněna mýtická povaha Freudovy konstrukce, která vidí původ oidipského komplexu v reálné události, k níž došlo v prehistorii lidského rodu. V návaznosti na koncepce Lacanovy je zdůrazněna souvislost oidipského komplexu s patriarchální organizací společnosti a jeho funkce jakožto toho, co zprostředkuje vstup individua do symbolického řádu (ve společnostech studovaných etnology plní obdobnou funkci iniciační rituály). Je zmíněno i Lacanovo převědčení, že dítě ženského pohlaví je nuceno přijmout za základ své identifikace symbol opačného pohlaví (názor, který byl kritizován jako fallocentrismus ), ale na druhé straně i kritika některých feministických postojů, které nejsou s to vidět v mateřství přirozený výraz přijetí ženské tělesnosti.

Kľúčové slová

Child, Family, J. Lacan, Mother, Oedipus complex