Detail príspevku/publikácie

L’hyperbole en tant qu’expression de l’unheimlich freudien

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,480
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 05.07.2020 - 16:09

Abstrakt

Aktuálny odborný a mediálny diskurz upozorňuje na krízu rodiny: Kedysi familiárny priestor, záruka rozvoja jedinca sa postupne defamiliarizuje a stáva sa čoraz zvláštnejším, nefamiliárnym, patologickým priestorom, ktorý jedinca ohrozuje. Nielen operatívne texty, ale aj ikonické polysémantické výpovede posledných decénií akcentujú výraznú nefamiliárnosť familárneho. Na umocnenie exponovaného “unheimlich” využívajú hyperbolu, a to ako pri konštrukcii fabuly, tak aj pri sujetovej výstavbe. Tento postup nemusí viesť k oslabeniu es- tetickej hodnoty, ako to ilustruje aj naša interpretácia viacvrstvového textu zo súčasnosti.

Kľúčové slová

Aesthetic value, Crisis of the family, Defamiliarization, Iconicity, Operationality, Principle of construction