Detail príspevku/publikácie

Les parentés littéraires à l’épreuve d’une (ré)écriture féminine : exemple d’une femme romancière au XVIIIe siècle, Madame de Tencin

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,480
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 31.05.2020 - 20:01

Abstrakt

Článok je venovaný analýze dvoch románov Madame de Tencin (Pamäti grófa de Comminge a Nešťastia lásky) z intertextuálnej perspektívy, ktorá zdôrazňuje literárne inšpirácie tejto autorky. Vychádzajúc z faktu, že autorka sa situuje do línie „dedičiek“ Madame de Lafayette, sústredíme sa predovšetkým na otázku príbuzností, ktoré môžeme odhaliť medzi jej románmi a románmi dvoch mužských dobových autorov Prévosta a Marivauxa. Článok je teda orientovaný na otázku „ženskej vízie“ vzhľadom na „mužskú inšpiráciu“, a to najmä na úrovni narácie, situácií a postáv.

Kľúčové slová

Feminity versus masculinity, Intertextuality, Love versus virtue, Women’s writing