Detail príspevku/publikácie

Leibnizovské inšpirácie v Kantovom chápaní logiky

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 529-539.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 494
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 15.10.2019 - 04:49
Počet stiahnutí PDF: 128

Abstrakt

Štúdia prezentuje Kantovo chápanie logiky, jej predmetu a povahy s prihliadnutím na historické súvislosti rozvoja logiky, osobitne so zreteľom na Leibnizov vplyv. Špeciálny dôraz je venovaný problematike formálnosti logiky, ktorú Kant zdôrazňoval a Leibniz inšpiroval. A práve otázka formy je určujúca pre možnosť rozvoja logiky. Napriek postupnému rozchodu s neoleibnizovsko-wolffovskou metafyzikou je možné u Kanta, resp. v jeho uvažovaní o logike identifikovať niektoré leibnizovské stopy (formálnosť, kvantifikácia, predmet logiky).

Kľúčové slová

Formality of logic, G. W. Leibniz, History of logic, I. Kant, Subject of logic

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).