Detail príspevku/publikácie

Leibniz a idea systému

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 501-508.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 592
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 10.11.2019 - 18:02
Počet stiahnutí PDF: 133

Abstrakt

Predkladaný článok si za cieľ kladie preskúmať významy pojmu systém v Leibnizovej filozofii. Pri tejto príležitosti ukazuje, že v nej v skutočnosti nenachádzame zmysel, ktorý tomuto konceptu od čias Kanta prisudzujeme, čiže jednotný a kompletný spôsob objavu, resp. vyloženia doktrín, ktorý nazývame architektonický. Systém sa u Leibniza odvoláva buď na nejakú hypotézu, akou je predurčená harmónia, alebo na reálny poriadok telies v tomto svete, alebo napokon na encyklopedickú metódu klasifikácie vedomostí, nikdy nie však na typ prezentácie, či už vo filozofii alebo v metafyzike, ktorý by sme nazvali systematický. Aj napriek Leibnizovmu deklarovanému želaniu uviesť jeho filozofiu do podoby systému musíme konštatovať, že takýto projekt nezodpovedá spôsobu, akým tento pojem vo svojich spisoch chápe.

Kľúčové slová

Encyclopedia, Leibniz, System, World order

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).