Detail príspevku/publikácie

Legitimizácia metafyziky alebo Peirceov projekt vedeckej filozofie

Filozofia, 2013, roč. 68, č. 4, s. 285-295.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,508
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.07.2020 - 14:10
Počet stiahnutí PDF: 499

Abstrakt

The essay offers an explanation of the most important Peirce’s steps on his way to scientific metaphysics. His philosophy might be described as a conceptual reconstruction of the universe using the methods of science. Logic and methodology and their place in the construction of the new philosophy, i.e. Peirce’s scientific metaphysics, are outlined as well. Fallibilism and abduction are among the means needed to achieve this objective. Peirce suggests that the key to the explanation of active human condition is the philosophy of pragmaticism.

Kľúčové slová

Abduction, Effective heuristic method, Logical-methodological basis of the new philosophy, New ways of metaphysics, Philosophy, Science and metaphysics

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).