Detail príspevku/publikácie

Le déclin de la famille et la crise identitaire comme le signe avant-coureur de la fin de la civilisation dans l’œuvre de R. Millet

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,430
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 14.08.2020 - 15:23

Abstrakt

Diela francúzskeho spisovateľa Richarda Milleta zobrazujú úpadok západnej civilizácie v podobnom duchu, ako naň upozorňuje Friedrich Nietzsche v Zarathustrovi. V esejach a polemických textoch vyjadruje Millet svoju nevôľu nad stavom súčasnej spoločnosti explicitne, zatiaľ čo v románoch ju pretaví do nepriamej výpovede. V románe Pohlcovanie (2007), ktorý je zasadený do prostredia tradičnej rurálnej komunity vo Francúzskom Stredohorí, možno identifikovať príčiny úpadku. Zdanlivo pokojné prostredie sa mení na dejisko drámy, keďže miestna komunita postupne vymiera. Rozprávačka Estelle spolu s ostatnými dedinčanmi považuje za hlavný dôvod úpadku príchod cudzincov, pričom nevidí, že skutočnou príčinou je rozklad tradičných hodnôt, rozpad rodiny a v konečnom dôsledku zánik kolektívnej identity. Rozpad komunity a rodiny je však podľa Milleta predzvesťou a zároveň symbolom vážnejšieho problému: konca západnej civilizácie.

Kľúčové slová

Collective identity, End of Western civilization, Family crisis, The Other, Tradition