Detail príspevku/publikácie

Kynická paideia alebo Antisthenés medzi Odysseom a Sókratom

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 107-118.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,522
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 19.01.2021 - 11:05
Počet stiahnutí PDF: 716

Abstrakt

Hlavným cieľom tejto štúdie je pokus o rekonštrukciu Antisthenových názorov na výchovu a vzdelanie (paideia). Jej charakter a povahu sa pokúsime určiť na základe komparácie vybraných aspektov z oblasti filozofie (Platón) a sofistiky (Gorgiás). V prvej časti článku sa pokúšame zdôvodniť možnosť hľadania a rekonštruovania Antisthenových edukačných názorov a poukazujeme na prekážky, ktoré sú s takýmto hľadaním spojené. Nasledovne analyzujeme sókratovské a kynické vzory (topoi), ktoré stelesňuje charakter Odyssea v Antisthenovej reči Odysseus alebo o Odysseovi.

Kľúčové slová

Cynics, Gorgias, Homer, Mathésis, Odysseus, Paideia, Polytropos, Socrates

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).