Detail príspevku/publikácie

Kvalitatívne predikáty verzus vedecké zákony, explanácia a testovanie

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 188-201.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,489
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 02.06.2020 - 18:45
Počet stiahnutí PDF: 343

Abstrakt

Cieľom štúdie je ukázať, že v rámci filozofie vedy je možné zvoliť si taký prístup k rekonštrukcii vedeckých zákonov, k vedeckej explanácii, ako aj k overeniu vedeckých teórií, ktorý umožňuje vyhnúť sa známemu paradoxu havrana, formulovaného C. G. Hempelom. Štúdia začína analýzou Hempelovho pohľadu na tzv. „čisto kvalitatívne predikáty“. Potom ukazuje, ako tento pohľad, ktorý má svoje korene v perceptualistickej filozofii, viedol Hempela k chybnému pohľadu na overovanie vedeckých teórií. Ako alternatívu navrhujeme nový pohľad na štruktúru vedeckých zákonov, vedeckých teórií a teoretických veličín, zavedených prostredníctvom metódy definovania abstrakciou. Na tomto základe navrhujeme pohľad na testovanie vedeckých teórií, ktorý umožňuje vyhnúť sa paradoxu havrana.

Kľúčové slová

Definition by abstraction, Explanation by gradual concretization, Hempel, Paradox of the raven, Structure of scientific law

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).