Detail príspevku/publikácie

Ku Kymlickovým východiskám liberálnej koncepcie menšinových práv

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 555-565.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 651
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 23.10.2020 - 17:04
Počet stiahnutí PDF: 163

Abstrakt

Štúdia sa zameriava na Kymlickovu argumentáciu v prospech menšinových práv. Analyzuje predovšetkým argument rovnosti, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v jeho liberálnej koncepcii multikulturalizmu. Podstatnou časťou daného argumentu je otázka štátnej neutrality v kontexte menšinových kultúrnych skupín a povaha znevýhodnení, ktorým musia menšiny v dôsledku svojej skupinovej príslušnosti čeliť. Kymlickovu argumentáciu interpretujeme na pozadí Dworkinovho konceptu rovnosti prostriedkov, najmä v súvislosti s myšlienkovým experimentom aukcie počiatočných zdrojov. Záver príspevku je venovaný limitom tejto Kymlickovej interpretácie, ktoré problematizujú jej aplikovateľnosť.

Kľúčové slová

Argument for equality, Minority rights, Neutrality, Ronald Dworkin, Will Kymlicka

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).