Detail príspevku/publikácie

Kritika transhumanistickej kritiky Friedricha Nietzscheho

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 552-563.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,460
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 10.07.2020 - 02:38
Počet stiahnutí PDF: 722

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá vzťahom medzi filozofiou Nietzscheho a filozofiou transhumanizmu. Transhumanizmus je myšlienkový smer, ktorý sa snaží argumentovať v prospech premeny človeka (postčlovek). Preto by sa zdalo, že je odvodený od klasickej idey premeny človeka v nadčloveka (der Übermensch) podľa vzoru Nietzscheho filozofie. Transhumanizmus však kritizuje u Nietzscheho päť základných problémov. Odmieta Nietzscheho antivedecké, antipokrokové, antimorálne, antispoločenské myšlienky, ako aj Nietzscheho myšlienku o deštruktívnom vytvorení nadčloveka. Text sa snaží preukázať, že prvé štyri body kritiky Nietzscheho transhumanistami nie sú oprávnené, zatiaľ čo posledný piaty bod transhumanistickej kritiky je oprávnený.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).