Detail príspevku/publikácie

Kritika teologicko-teleologickej koncepcie ľudskej prirodzenosti ako dôvodu odmietnutia transhumanizmu

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 514-525.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,712
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.01.2021 - 17:54
Počet stiahnutí PDF: 575

Abstrakt

Cieľom tejto štúdie je kritická analýza Sitarčíkovej teologicko-teleologického argumentu proti radikálnemu vylepšovaniu človeka. Sitarčíková (2012) argumentuje, že je nevyhnutné chrániť ľudskú prirodzenosť pred (bio)technologickými zásahmi, ktoré smerujú k jej zničeniu. V dôsledku takýchto zásahov ľudia prídu o možnosť viesť správny život a dosiahnuť konečný cieľ svojej existencie, ktorým je poznanie Boha. V tejto štúdii ukážeme, že Sitarčíkovej argument sa dá transformovať na sekulárnu verziu, prijateľnejšiu pre sekulárny bioetický diskurz. Napriek tomu musíme nakoniec jej argument odmietnuť, pretože sa opiera o metafyzickú koncepciu ľudskej prirodzenosti.

Kľúčové slová

Human enhancement, Human nature, Natural right, Teleology, Teleonomy

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).