Detail príspevku/publikácie

Kratétova kynická utópia

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 92-102.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,126
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 19.08.2019 - 15:38
Počet stiahnutí PDF: 348

Abstrakt

V zlomku V B 353 Giannantoniho edície sú zozbierané antické svedectvá uchovávajúce sylogizmus pripisovaný Diogenovi: „Všetko patrí bohom. Múdri ľudia sú priateľmi bohov. Veci priateľov sú spoločné. Teda všetko patrí mudrcom.“ Článok sa zaoberá pozadím jednotlivých premís tohto argumentu, všíma si hlavné charakteristiky Diogenovej rétoriky a po obsahovej stránke sa venuje Diogenovmu vzťahu k náboženstvu a spoločenskému usporiadaniu. V konfrontácii s inými svedectvami o Diogenovi sa ukazuje, že obidve tieto témy konvergujú v ideáli mudrca, ktorý svojou sebestačnosťou ašpiruje na podobnosť s bohmi a zároveň sa cíti byť členom spoločenstva ostatných podobne zmýšľajúcich ľudí.

Kľúčové slová

Ancient Cynicism, Ancient utopianism, Crates of Thebes, Paignia, Voluntary poverty

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).