Detail príspevku/publikácie

Korsgaard, Ch. M.: Self-Constitution. Agency, Identity, and Integrity (Sebautváranie. Konanie, identita a integrita)

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 407-410.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 940
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 23.01.2020 - 23:08
Počet stiahnutí PDF: 395

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).