Detail príspevku/publikácie

Kontrafaktuály

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 1, s. 36-50.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,490
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.10.2020 - 01:40
Počet stiahnutí PDF: 362

Abstrakt

V štúdii navrhujeme riešenie problému kontrafaktuálov, ktoré integruje Rescherov epistemický a Tichého sémantický prístup, ktorého jadro vychádza z tézy, že hovorca pravdivého kontrafaktuálu predpokladá ako zamlčaný parameter súbor pomocných oznamovacích premís, ktoré sú mlčky pridané hovorcom k ireálnemu antecedentu, vďaka ktorým konzekvent logicky alebo analyticky vyplýva. Tento prístup obhajujeme voči Pollockovým námietkam voči nemožnosti vykonania takejto revízie presvedčení produktora. V súlade s lingvistickým riešením rozlíšime relatívnu a absolútnu ireálnosť deja opísaného v konzekvente a potenciálne a absolútne ireálnu podmienku vyjadrenú v antecedente. Na základe predchádzajúcej analýzy z článku Deduktívne a abduktívne retrodikcie a predikcie vysvetľujeme kontrafaktuály s kladným smerovaním času a absolútne ireálnou podmienkou ako elidované deduktívne úsudky - deduktívne retrodikcie bez potreby zavedenia nejakej špeciálnej neklasickej logiky. Podobne vysvetľujeme kontrafaktuály s kladným smerovaním času a potenciálne ireálnou podmienkou ako elidované deduktívne úsudky - deduktívne predikcie.

Kľúčové slová

Abduction, Causality, Counterfactual, Deduction, Epistemology, Explication, Prediction, Retrodiction, Semantics

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).