Detail príspevku/publikácie

Konceptuální sítě antropologických reflexí a dílčí podoby moci

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 9, s. 877-892.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,078
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.08.2020 - 02:52
Počet stiahnutí PDF: 717

Abstrakt

Text nabízí analýzu problému člověka a problému moci v rámci jednotlivých filozofických paradigmat (ontologického, gnozeologického, axiologického, antropolo-gického, jazykového). Analýza specifik jednotlivých paradigmat umožňuje vymezit tři základní přístupy k pojetí člověka: esenciálního, existenciálního a interpretativního. Text je zaměřen především na esenciální a interpretativní přístupy. Moc ovládající člověka má různé podoby: kosmický zákon, boží vůle, politický řád, příroda v nás a mimo nás aj. Nejnebezpečnějšími podobami moci jsou podoby, které si neuvědomujeme (viz tematizace moci u M. Foucaulta).

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).