Detail príspevku/publikácie

Konceptuálna analýza v analytickej filozofii

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 410-424.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,022
Počet prístupov dnes: 3
Naposledy zobrazené: 18.01.2020 - 21:48
Počet stiahnutí PDF: 474

Abstrakt

Cieľom state je obhajoba tézy, podľa ktorej hlavnou metódou analytickej filozofie je konceptuálna analýza. Filozofickú analýzu v kontexte analytickej filozofie možno stotožniť s konceptuálnou analýzou a za primárny predmet filozofických teórií možno považovať pojmy. Argument v prospech uvedenej tézy spočíva v tom, že filozofické tvrdenia sú explicitne alebo aspoň implicitne modálne. Pravdivosť modálnych tvrdení sa nedá zdôvodniť pomocou metód používaných v (empirických) vedách, ale treba na to použiť iné metódy, predovšetkým konceptuálnu analýzu a príbuzné metódy. Uvedenú tézu ilustrujem pomocou príkladu z filozofie jazyka a obhajujem ju proti námietke prameniacej z filozofického naturalizmu.

Kľúčové slová

Concept, Conceptual analysis, Naturalism, Rigid designation, Subject-matter of philosophical analysis

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).