Detail príspevku/publikácie

Kierkegaardova apolitická politika aneb Jak odevzdat císařovo císařovi a Boží Bohu

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 4, s. 270-281.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,477
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 24.09.2020 - 19:25
Počet stiahnutí PDF: 422

Abstrakt

Článek je věnován Kierkegaardovu myšlení o politice. Nejprve analyzuje současný interpretační diskurs, zvláště konjunkturu zájmu o Kierkegaarda jako politického myslitele v posledních 25 letech. Článek zde zdůrazňuje potřebu odlišení soudobých očekávání a požadavků kladených na Kierkegaarda z pozice politicky přijatelných názorů současnosti, a čtení Kierkegaardova korpusu nezaujatě a v kontextu jeho vlastního myšlení. V druhé části článek představuje téma politiky napříč Kierkegaardovým dílem, aby bylo patrné, že Kierkegaard se o politiku setrvale zajímal po celou svou autorskou dráhu. V dalších částech se tématem stává motiv Kierkegaardova explicitního odmítání politiky. Ukazuje se, že Kierkegaard tímto odmítáním především upozorňuje na difuzi kvalitativně odlišných sfér: světské a náboženské. Svým odmítáním politiky se Kierkegaard hlásí k jedinci a k absolutnímu vztahu k absolutnu. V poslední části pak článek přichází s interpretací kontroverzního Kierkegaardova postoje, jenž se dá chápat jako indiference či konformismus vůči politickému prostředí, ba i vůči prostředí útisku. Předložená interpretace chápe takový komentář jako důsledek Kierkegaardovy představy, že cesta ke křesťanství vyžaduje obtíže a překážky, že přílišná snadnost tuto cestu paradoxně ztěžuje. Proto pak, jak se v článku dokládá, Kierkegaard současně i odmítá formulovat pozitivní politiku, pozitivní politické řešení problémů světa. Kierkegaardovo vystoupení je politické ve smyslu vstupu do politického diskursu, vystoupení proti církvi jako zesvětštělé instituci, ale je apolitické absencí pozitivního politického stanoviska.

Kľúčové slová

Christianity, Equality, Kierkegaard, Political philosophy, Politics, The single individual

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).