Detail príspevku/publikácie

Kant a Rawls o neutralite liberálneho štátu

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 5, s. 481-485.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,277
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.05.2020 - 04:17
Počet stiahnutí PDF: 407

Abstrakt

Argumentačný konflikt medzi perfekcionizmom a teóriou neutrality v liberálnom štáte je jedným zo sporov, ktoré definujú súčasný liberalizmus a aj súčasnú politickú filozofiu ako celok. Tento spor osciluje okolo základnej otázky: Je úlohou štátu vybrať si a podporovať určité hodnoty a koncepcie dobra v ľudskom živote? Na jednej strane zástancovia neutrality odpovedajú jednoznačne nie, kým tzv. „perfekcionisti“ si myslia, že áno. Príspevok chce vystopovať korene tohto problému, a to predovšetkým v myslení Imanuela Kanta a Johna Rawlsa. Ak základné predpoklady pozícií týchto dvoch filozofov premyslíme nanovo, tento pôvodný konflikt sa ukáže v inom svetle. Príspevok teda poukazuje na hlbší spor v predpokladoch obidvoch teórií, pričom základný rozdiel medzi nimi sa napokon ukáže ako antropologický.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).