Detail príspevku/publikácie

Kant a antropológia ako vademecum svetoobčana

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 6, s. 514-524.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,188
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 25.05.2020 - 00:33
Počet stiahnutí PDF: 584

Abstrakt

Kant rozvíjal antropológiu iným spôsobom, než aký bol typický pre vedeckú atmosféru 18. storočia. Okrem toho, že vynecháva hľadisko prírodnej determinácie človeka, koncipuje antropológiu ako náuku s praktickými intenciami. Pragmatickú antropológiu Kant vymedzuje ako reflektovanú prax sebaformovania. Jej cieľom nie je teória človeka (ako by povedal Kant, „školská antropológia“), ale praktické návody na zaobchádzanie so sebou a s druhými. V tomto smere, opierajúc sa čiastočne o výklad Michela Foucaulta, možno Kantovu antropológiu chápať ako novoveký koncept umenia existencie. Text Antropológia z pragmatického hľadiska pritom nie je bezúčelnou sumarizáciou dlhoročných prednášok z antropológie, ale plní funkciu vademéka, preskriptívneho textu týkajúceho sa cieľavedomej praxe.

Kľúčové slová

Cosmopolitan, Kant, Philosophy of history, Pragmatic anthropology, Problematizations of life

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).