Detail príspevku/publikácie

K úloze dialogu v Leibnizově myšlení

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 540-554.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 854
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 27.01.2021 - 06:08
Počet stiahnutí PDF: 148

Abstrakt

Myšlenka dialogu a společné řeči na půdě rozumu leží u kořenů Leibnizovy filosofie, ať je hledáme v platónské dialektice, scholastické disputaci in forma, nebo renesanční vzdělanosti. Dialog tvoří jádro Leibnizovy „humanisticko-metafyzické“ filosofické metody; smíření a překonání rozporů své doby, doktrinálních, náboženských či politických, je Leibnizovo dílo coby „nekonečná agora“ (A. Robinet) zasvěceno především. Spojující úloze dialogu v něm se tato práce věnuje ve třech rovinách. Na rovině univerzální či metafyzické se ohledávají možnosti a limity dialogu v horizontu lidské nauky. Rovina metodologická odhaluje teoretickou funkci dialogu v dynamice vědění a objevování. Rovina vlastních Leibnizových spisů konečně doloží příklady „dialogické ctnosti“ ve srovnání s pojednáním metodou geometrickou.

Kľúčové slová

Continuum, Dialogue, Leibniz, Mathematics, Metaphysics, Reconciliation

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).