Detail príspevku/publikácie

K situácii doby: Kierkegaardova verejnosť a Jaspersova masa

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 726-735.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,510
Počet prístupov dnes: 5
Naposledy zobrazené: 08.07.2020 - 12:08
Počet stiahnutí PDF: 693

Abstrakt

V roku 1914 Theodor Haecker nemecky hovoriacej verejnosti predstavil Kierkegaarda ako kritika spoločnosti, keď vydal preklad fragmentu Kierkegaardovho diela Literárna recenzia (1846). Týmto prekladom sa inšpirovali viacerí vplyvní autori medzivojnového obdobia, ktorí sa vyjadrovali k aktuálnej spoločenskej situácii. Jedným z nich bol Karl Jaspers, ktorý tvrdil, že Kierkegaardove zistenia sú v 20. storočí relevantnejšie, než boli v 19. storočí. V diele Duchovná situácia doby (1931/1932) Jaspers nadviazal na viaceré motívy Kierkegaardovej kritiky spoločnosti. V predkladanej štúdii skúmam tematické prieniky Kierkegaardových úvah o verejnosti a Jaspersových úvah o mase.
Súčasťou tohto skúmania je objasnenie Kierkegaardovho a Jaspersovho pohľadu na význačnosť, závisť, nivelizáciumodernú tlač. Obidvaja myslitelia ponúkajú originálnu a prenikavú analýzu úpadkových čŕt modernej spoločnosti.

Kľúčové slová

Envy, Excellence, Leveling, Philosophy of existence, Social criticism, The mass, The public

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).