Detail príspevku/publikácie

K Senovej interpretácii ľudského blaha

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 570-581.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,146
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 05.08.2020 - 18:56
Počet stiahnutí PDF: 705

Abstrakt

Štúdia je zameraná na Senovu analýzu vzájomného vzťahu pojmov úžitok, materiálne zdroje, spôsobilosti (capabilities), sloboda a sociálne fungovanie, pretože prostredníctvom týchto pojmov býva vysvetľované ľudské blaho a blahobyt. Sleduje, či tieto indikátory sú z hľadiska ľudského blaha a blahobytu rovnocenné, alebo existuje dôvod niektorému z nich prideliť prioritu. V protiklade k interpretáciám redukujúcim blahobyt na úžitok v podobe príjmu, rast hrubého domáceho produktu a iné monetárne ukazovatele obhajujeme Senov prístup k blahu, pretože dokáže zohľadniť rozdiely v špecifických potrebách jednotlivcov, vyžadujúce si špeciálne korektívne opatrenia na to, aby získali príležitosť žiť dôstojný život. So zreteľom na teoretickú relevanciu Senovej interpretácie ľudského blaha v druhej časti štúdie sledujeme možnosti praktickej implementácie tohto prístupu.

Kľúčové slová

Capabilities, Equality, Freedom, Justice, Responsibility, Social functioning, Utility, Welfare, Well-being

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).