Detail príspevku/publikácie

K recepci Adornovy metody v aktuálních podobách kritické teorie

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 173-185.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,553
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 17:32
Počet stiahnutí PDF: 354

Abstrakt

Předkládaná stať se zabývá recepcí Adornovy metody v současné kritické teorii. Nejprve nastiňuje Adornův pojem směny, čímž odhaluje marxistický metodologický kořen jeho teoretizování (Adorno lehce pozměnil Marxovu argumentaci z Kapitálu tím, že se namísto hodnotové formy zaměřil na směnný proces). Článek dále kritizuje Habermasovu a Honnethovu interpretaci Adornova přístupu, neboť tito autoři nejsou s to explikovat Adornův dialektický materialismus. U Habermase a Honnetha se kritická teorie hroutí v jistou verzi transcendentálního myšlení. Nakonec stať obrací pozornost na Sohn-Rethelův kritický marxistický záměr rekonstruovat kritickou teorii jakožto dialektickou expozici (Darstellung) kapitalismu – historicky určité společenské formy podmíněné reprodukcí celku ‚reálných abstrakcí‘ – a ukazuje, že Sohn-Rethelovo pojetí je pro pochopení Adornovy metody mnohem přínosnější než ztvárnění Habermasovo či Honnethovo.

Kľúčové slová

Adorno, Critical theory, Marxism, Method, Monetary exchange, Real abstraction

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).