Detail príspevku/publikácie

K problému tautologickosti v teórii evolúcie

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 7, s. 545-556.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,401
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 16.02.2020 - 23:33
Počet stiahnutí PDF: 351

Abstrakt

Tvrdenie o tautologickej povahe princípu prírodného výberu patrí medzi časté argumenty proti vedeckému statusu teórie evolúcie. Príspevok načrtáva jednu z častých podôb tejto námietky a ponúka možnú odpoveď opierajúcu sa o štruktúru princípu prírodného výberu.

Kľúčové slová

Evolution, Natural selection, Tautology, Theory of evolution

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).