Detail príspevku/publikácie

K problematike signifikácie u Williama Ockhama

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 1, s. 24-34.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,437
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.07.2020 - 14:12
Počet stiahnutí PDF: 574

Abstrakt

Cieľom tejto štúdie je poukázať na Ockhamovu teóriu signifikácie, čiastočne na pozadí tradičnej stredovekej filozofie, s ktorou sa Ockham vyrovnáva originálnou metafyzicko-logickou teóriou znaku, ktorá má dôsledky aj v oblasti teórie univerzálií. Konkrétne Ockham odmieta dva prístupy – prístup Akvinského teórie o species, ktoré podľa Ockhama nemôžu vždy zodpovedať aktuálne vnímanému svetu a jednak po metafyzickej stránke odmieta aj Scotovu metafyziku a epistemológiu, ktorá podľa jeho názoru pracuje so zbytočne rozvláčnym terminologickým aparátom. Prienikom Ockhamovej logiky a metafyziky je teória signifikácie, ktorá po sémantickej stránke, je predpokladom v riešení vzťahu jazyka a sveta, ktorý sa v ňom reflektuje.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).