Detail príspevku/publikácie

K povahe silného hodnotenia

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 564-573.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,670
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.07.2020 - 22:56
Počet stiahnutí PDF: 1032

Abstrakt

Pojem silného hodnotenia ako model praktického uvažovania ponúka lákavú alternatívu k procedu- ralizmu, tak utilitaristického ako aj kantovského typu, pretože umožňuje legitimizovať v živote človeka špecifické morálne nároky a ich ospravedlnenie neabstrahuje od motivácie človeka, ktorý žije v súlade s týmito požiadavkami. Zmysel pojmu silného hodnotenia spočíva v jeho schopnosti zvýrazniť všetko prestupujúci charakter hodnôt a hodnotení v realite života. Štúdia sleduje niekoľko otázok: Čo sa označuje pojmom silné hodnotenie? Aká je jeho povaha? Akú rolu hrá v ľudskom živote? Do akej miery je tento pojem relevantný pre etiku? Autorka vychádza z rekonštrukcie Taylorovho chápania pojmu silného hodnotenia a komparuje ho s Laitinenovou reinterpretáciou Taylorovho pojmu silného hodnotenia.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).