Detail príspevku/publikácie

K pojmom homo architectus a deus architectus. O možnosti názvu jednej miniatúry z Bible Moralisée

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 770-779.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,223
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 01:46
Počet stiahnutí PDF: 749

Abstrakt

Stať je čiastkovým výsledkom ikonografického výskumu ikonografie umelca a architekta a viaže sa k miniatúre Boha tvorcu z rukopisu Bible Moraliseé. Autori preverujú v antických a biblických prameňoch oprávnenosť názvov a usilujú sa ukázať, že deus architectus aj v súvislosti s pojmom sapiens architectus boli utvorené a využívali sa pred vznikom rukopisu. Na základe výskumu prameňov poukazujú na to, že pri konkretizácii pojmu „deus architectus“ zrejme dochádzalo k prekríženiu významov slova architekt a architektúra, pomenúvajúceho človeka ako predstaviteľa jednej z profesii a významov viažucich sa na Boha tvorcu. Schéma činnosti architekta tak mohla slúžiť na výklad stvoriteľského aktu a naopak stvoriteľský akt na vyzdvihnutie architektonickej tvorby.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).