Detail príspevku/publikácie

K počiatkom asubjektívnej fenomenológie Jana Patočku

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 139-149.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,076
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.08.2020 - 19:09
Počet stiahnutí PDF: 611

Abstrakt

Cieľom štúdie je priblížiť východiská Patočkovho pokusu o kritiku a prekonanie Husserlovej transcendentálnej fenomenológie, ktorý Patočka zároveň spojil s požiadavkou vybudovať asubjektívny koncept fenomenológie. Autor štúdie sa opiera o podrobnú analýzu dvoch podstatných textov, ktoré Patočka napísal nemecky v rokoch 1970 a 1971 a ktoré nezávisle na sebe publikoval v Spolkovej republike Nemecko (1970) a v Čechách (v Brne, v roku 1971). Cieľom nie je len opakovať idey formulované Patočkom, ale ide aj o analýzu toho, ako Patočka postupne tieto idey rozvinul v rôznych svojich statiach, najmä však v prednáške Platón a Európa.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).