Detail príspevku/publikácie

K ontologii pohybu existence. Srovnání Platónova a Patočkova pojetí člověka

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 440-448.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,703
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 23.01.2021 - 23:40
Počet stiahnutí PDF: 469

Abstrakt

Studie srovnává dva přístupy k lidskému bytí: Platónův výklad tří částí duše a Patočkovu koncepci tří pohybů existence. Cílem tohoto srovnání je především zhodnocení Patočkova nárysu asubjektivního a nesubstanciálního pojetí lidské existence. Zvláštní pozornost je věnována dvěma klíčovým problémům: pojetí těla a vztahu mezi částí (jedincem) a celkem (světem). Srovnání obou myslitelů svědčí o tom, že Patočka nedoceňuje objektivní uspořádání těla včetně jeho zasazení do světa. Výklad vztahu mezi jedincem a celkem pak umožňuje ukázat realistické motivy Platónovy koncepce, a naopak spekulativní prvky Patočkovy fenomenologie existence. Na základě těchto náhledů jsou v závěru studie artikulovány hlavní problémy ontologické intepretace fenomenologie (lidského) pohybu.

Kľúčové slová

Body, Existence, Movement, Ontology, Patočka, Plato, Soul, Whole, World

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).