Detail príspevku/publikácie

K novšiemu výskumu dejín slovenského filozofického myslenia

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 797-805.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,036
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 24.02.2020 - 02:31
Počet stiahnutí PDF: 421

Abstrakt

Príspevok analyticky mapuje dosiahnuté výsledky dlhodobého výskumu na FiÚ SAV zameraného na vývin novšieho Slovenského filozofického a politického myslenia v druhej polovici 19. a v 20. storočí v období oneskorenej modernizácie Slovenskej spoločnosti.

Kľúčové slová

Citizen, History, Institutionalization of philosophy, Modernization in Slovakia, Nation, Philosophy, Political and national-emancipatory thinking, School philosophy

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).