Detail príspevku/publikácie

K niektorým aspektom interpretativizmu v sociálnom poznaní

Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 769-781.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,472
Počet prístupov dnes: 5
Naposledy zobrazené: 14.07.2020 - 23:21
Počet stiahnutí PDF: 419

Abstrakt

Na pozadí postavenia sociálnych vied a fragmentizácie sociálneho poznania sa tematizuje interpretativizmus ako typická metóda explanácie v sociálnych vedách. Pri deskripcii povahy inter- pretativizmu sa akcentuje prínos a inšpirácie analytickej filozofie jazyka: komunikačná teória významu, davidsonovské a quinovské idey spojené s interpretáciou. Autorka obhajuje tézu, že interpretatívny prístup k sociálnym faktom spolu s pojmom konania disponujú integrujúcim potenciálom, ktorý môže účinne prispieť k prekonaniu epistemologickej a metodologickej rozštiepenosti sociálneho poznania.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).