Detail príspevku/publikácie

K interpretácii Moorovej protiskeptickej filozofie

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 74-82.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,280
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 10.07.2020 - 08:52
Počet stiahnutí PDF: 588

Abstrakt

G. E. Moore odpovedá na skepticizmus pomocou výrokov, ktoré sú z hľadiska zdravého rozumu triviálne pravdivé. Jeho odpovede však, ako sa nám môže zdať na prvý pohľad, nie sú účinné, lebo skeptik spochybňuje práve bežné výroky o vedení. Táto nejasnosť sa stala predmetom niekoľkých interpretácií. N. Malcolm a B. Stroud vychádzajú z predpokladu, že Moore sa nepokúša o priame vyvrátenie skepticizmu, pretože v takom prípade by vraj nebol úspešný a je nepravdepodobné, že by Moore bol prehliadol takúto „fatálnu“ chybu. Preto hľadajú inú rovinu, na ktorej by boli Moorove odpovede účinné. Nachádzajú ju v poukázaní na používanie slov, resp. na nelegitímnosť skepticizmu. Autor článku však spochybňuje obidve uvedené interpretácie a naznačuje inú interpretáciu, v rámci ktorej nie je potrebné chápať Moorove výroky inak, ako priame odpovede na skepticizmus. Ide o inter- pretáciu v termínoch reliabilizmu, ktorý umožňuje jednoducho a účinne reagovať na skepticizmus, v súlade so zdravým rozumom.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).