Detail príspevku/publikácie

K fenomenológii umeleckej kritiky

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 813-824.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,030
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 06.08.2020 - 10:23
Počet stiahnutí PDF: 221

Abstrakt

Husserlovská fenomenológia dokáže skúmať umeleckú kritiku dvoma spôsobmi: Po prvé, môže skúmať jej transcendentálne možnosti; a po druhé, môže ju skúmať ako špecifickú kultúrnu inštitúciu. Prvý prístup umiestňuje umeleckú kritiku do rámca analýz čistého vedomia na „priesečník“ medzi estetickým a prirodzeným postojom, pričom sa argumentuje v prospech prednosti estetickej skúsenosti v rámci umeleckého hodnotiaceho súdu. To vytvára aj konkrétne normatívne predpisy umeleckej kritiky. Tieto predpisy však nezodpovedajú celkom rôznorodým úlohám, ktoré na seba živá umelecká kritika berie. Tento článok skúma a načrtáva aj druhý prístup; ide o spôsoby, akými husserlovská fenomenológia môže skúmať umeleckú kritiku ako kultúrnu inštitúciu. Husserlovo skúmanie etickej dimenzie povolania je tu vhodným vodidlom, pričom toto skúmanie môže byť užitočné aj v oblasti umeleckej kritiky.

Kľúčové slová

Aesthetics, Art criticism, Axiology, Edmund Husserl, Value, Vocation

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).