Detail príspevku/publikácie

K dištinkcii medzi vedením a pravdivou mienkou (Theaet. 201a-c)

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 379-388.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,548
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 25.01.2021 - 05:26
Počet stiahnutí PDF: 514

Abstrakt

Štúdia sa zaoberá problematikou dištinkcie medzi vedením a pravdivou mienkou v Platónovom dialógu Theaitétos. Je zameraná na časť Theaet 201a-c, kde Platón podľa niektorých komentátorov špecifikuje nutné a postačujúce podmienky dosiahnutia vedenia. Cieľom štúdie je zistiť, či je relevantné hovoriť o nutných a postačujúcich podmienkach v širšom kontexte Platónových dialógov, ako aj v Theaitétovi samotnom.

Kľúčové slová

Knowledge, Necessary condition, Plato, Sufficient condition, Theaetetus, True belief

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).