Detail príspevku/publikácie

K dialektike osvietenstva

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 356-360.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,499
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 13.07.2020 - 22:46
Počet stiahnutí PDF: 537

Abstrakt

Príspevok sa pokúša o analýzu „dialektiky osvietenského myslenia“. Snaží sa pochopiť, prečo mnohé pozitívne a konštruktívne myšlienky, ktorými spoločnosť vysvetľuje svet, a najmä sociálnu realitu, ustrnú v podobe stereotypných dogiem. Vychádza z diela Adorna a Horkheimera Dialektika osvietenstva, pričom základnú tézu knihy sa pokúša aplikovať na výsledky súčasného sociálno-filozofického bádania, reprezentovaného najmä prácami Nancy Fraser a Axela Honnetha. Zohľadňuje aj rôzne aspekty civilizačnej analýzy (J. P. Arnason), keďže dnešné úvahy o sociálnej problematike si vyžadujú zapracovanie fenoménu globalizácie.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).